• Creació de clubs de producte turístic especialitzat per a la comercialització de l’oferta turística de la destinació.
  • Estudi de mercat a través de la identificació i anàlisi dels productes que estan comercialitzant els principals touroperadors turístics europeus de nínxol.

PROJECTES ASSOCIATS