Pla estratègic turisme Subirats

Desenvolupament de projectes estratègics de redacció del Pla de Sostenibilitat Turística per a la convocatòria del programa 2022 de la Secretaria de Estado de Turismo inscrit al Pla d’impuls del Sector Turístic dins de l’eix estratègic Millora de la Competitivitat de la destinació turística

El present programa va dirigit a incrementar la sostenibilitat i la capacitat operativa de les entitats locals i dels gestors de les destinacions. Aquest programa ajudarà a les entitats locals gestores de les destinacions turístiques a articular plans d’acció locals que incorporin actuacions transformadores en resposta a aquesta crisi, que millorin la sostenibilitat de les destinacions i que, en estreta col·laboració amb el sector privat, permetin recuperar, mantenir i atraure la demanda turística.

PROJECTES ASSOCIATS

Pla de sostenibilitat turística de la Vall de Boí

30/09/2021

Pla de sostenibilitat turística de Lladorre

30/09/2021

Pla de sostenibilitat turística de la comarca del Baix Aragó-Caspe

30/09/2021