Pla estratègic del producte turístic de senderisme de Catalunya - Tourislab