PLANS DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Convertim municipis i territoris en destins turístics competitius. Elaborem plans de dinamització i de màrqueting totalment orientats al mercat.
PLANS DE MÀRQUETING DE DESTINACIONS I DE PRODUCTE TURÍSTIC.
PLANS DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA per posicionar turísticament una destinació.
PLANS ESTRATÈGICS per a la millora de la competitivitat de la destinació.

Exemple de projectes

PLANS DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Tecnoredessa – despatx 222
Av. de Bellissens, 42. 43204 Reus
T. 877 911 225 – M. 696 399 156
tourislab@tourislab.com